Datum: onsdagen den 30/3, kl. 19.15
Plats: Kvarndalsvägen 6, samlingsrum/kök

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän
 5. Val av 2 rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Godkännande att årsmötet är behörigt utlyst
 8. Verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning, förvaltningsberättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Budget 2022
 11. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Val av ordförande, 1 år
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 15. Val av ledamöter i styrelsen, 1 år
 16. Val av ledamöter i styrelsen, 2 år
 17. Val av styrelsesuppleant/styrelsesuppleanter, 1 år
 18. Val av revisor, 1 år
 19. Val av chefsinstruktör, 1 år
 20. Val av kommunikationsansvarig, 1 år
 21. Val av materialansvarig, 1 år
 22. Val av arrangemangsansvarig, 1 år
 23. Beslut om medlemsavgift 2023.
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande

Rösträtt: Alla medlemmar har rätt att närvara under förutsättning medlemsavgiften är erlagd för 2022. Rösträtt har dock bara medlemmar över 18 år. Du som förälder till barn som är medlem får självklart medverka på mötet, tillsammans eller utan ditt barn närvarande.

Övrigt: Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna en vecka före årsmötet i köket i samlingslokalen.

Välkomna!
Styrelsen Halmstad Karate Academy

 

Kallelse/Dagordning Årsmöte 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.