Vår dojo ute på Kvarndalsvägen 6 är en ändamålsenlig och perfekt lokal för karate och kampkonst på 500 kvm. Förutom själva träningshallen har vi ett gym och sällskapsrum.