Bushido

Bushido – Krigarens väg, var under lång tid i Japan, samurajernas rättesnöre för att tjäna sin herre. Bushido hjälpte samurajerna att mästra och harmonisera såväl kropp, själ som tanke. Bushido är ett japanskt system för personlighetsutveckling som leder till ökad livskvalitet.

Bushido är även i dagens moderna japanska samhälle ett föredöme och ett ideal för uppfostran inom många familjer. Kortfattat kan man beskriva bushido som ett enkelt regelsystem som visar vägen till framgång och kraftfull handlingsförmåga. Genom att följa de regler som bushido ställer upp, utvecklar man sig själv i positiv riktning och vinner ökat självförtroende, lugn och harmoni med både sig själv och med andra människor.

De 7 grundreglerna är

  • Rättvisa
  • Mod
  • Godhet
  • Artighet
  • Sanning
  • Ära
  • Hängivenhet