I föreningen Halmstad Karate Academy är det förankrat och står alla styrelsemedlemmar- och föreningens instruktörer bakom vår målsättning och vision.

Att genom Traditionell och Klassisk Shotokan Karateskolning med Österländsk filosofi och Västerländsk pedagogik i botten för våra medlemmar verka och hjälpa dem att skapa en hälsosam livsstil genom inspirerande, rolig- och disciplinerad träning och med detta får skapat sunda värderingar för livet!

Som hur man genom Budo, ödmjukhet, och respekt i grunden bör och skall bemöta andra människor, föräldrar, träningskamrater- och ledare. Att ärlighet och vänskap skapar en bättre gemenskap. Att man med fysisk- och mental träning mår så mycket bättre, förbättrar på barnen- och ungdomarnas balans och motorik, får bättre energi samt ökar deras koncentrationsförmåga.

Våra ledare skall också vara goda förebilder. Vi skall hjälpa barnen få bättre självförtroende och självkänsla. Skapa kurage. Motarbeta mobbning och grupptryck. Alla som vill prova på Karate skall vara välkomna, oavsett religion, etnisk härkomst, sexuell läggning- och eventuella fysiska och mentala funktionsnedsättningar.

Vi skall även upplysa om defekterna och arbeta mot en drog- och alkoholfri miljö. På träning och tävling arbeta för ”Fair-Play”, upplysa om skaderisk och förebygga desamma samt utöver idrottsliga med- och motgångar fokusera på, upplysa om och arbeta för det än viktigare – det sociala samspelet.

ALLA skall få vara med! ALLA skall vara vänliga mot varandra och att vi ALLA skall ha riktigt kul tillsammans!