Kata är ett slags förutbestämt, pedagogiskt rörelsemönster med offensiva och defensiva tekniker. Denna disciplin har mycket långa anor och tränas i alla klubbar som utövar traditionell karate. Många instruktörer anser att det är just i kata som det går att finna nyckeln till karate. I rörelsemönstren kan man nämligen hitta århundraden av erfarenheter som lagts till varandra.

Rent språkligt betyder ordet ”form”. Katan i sin helhet är inget man använder sig av i en kamp, men dess enskilda rörelser är hämtade från och används i verkliga situationer. Kataträning är också en mycket god fysisk träning som gör dig smidig och stark.

Katorna har olika namn beroende på vilken typ av kamp som den är tänkt att efterlikna. Ibland har inspirationen kommit från t.ex. kattens eller tranans sätt att försvara sig. I andra fall anger katans namn bara de antal steg som man behöver utföra. Men inte sällan är katans ursprung helt okänt idag.

I Kata på tävling bedöms man bl.a. på timing, rytm, fokusering, balans, hastighet och andning. Viktigt är också att utförandet inte liknar en dans eller teatral uppvisning. Istället skall den uppvisas enligt traditionella värden och principer. Katan skall vara realistisk i självförsvarstekniker och kamptermer samt uppvisa koncentration, uthållighet och kraftpotential. Den måste visa såväl styrka, uthållighet och hastighet som elegans, rytm och balans. Kata på tävling kan utföras både individuellt och i lag.

Lista över de Kata Halmstad Karate Academy använder sig utav och utövar med antal steg samt vart Kiai skall användas.

Stegnummereringen är viktig att se som ett hjälpmedel, inte som ett onödigt inslag och hinder för att lära sig katan. Fokus skall alltid ligga på att utföra katan så teknisk korrekt som möjligt i form, andning, rytm, balans, ytterligheterna mellan kime ”kraft”, smidighet- och mjukhet, explositivitet mellan snabbt och långsamt samt sanshin ”medvetenhet”.

 

 JUGO-KATA

Dessa 15 kata är de som Gichin Funakoshi ursprungligen tog med sig till Japan 1922 som grunden till hans karate.

Kata Förklaring Steg Kiai
Heian Shodan Fridfull, en sammansättning av orden ”heian” och ”antei” som översättes frid och lugn. Gammalt namn ”Channan” som senare blev ”Pinan” vilket fortfarande används av en del andra stilar. Viktiga tekniker: Kokutsu dachi Shuto uke 21 09-17
Heian Nidan Se förklaring för Heian Shodan Viktiga tekniker: Jodan Uraken, Chudan yoko keage 26 11-26
Heian Sandan Se förklaring för Heian Shodan Viktiga tekniker: Migi-ashi-fumikomi, kibadachi, migi-empi-ate, dvs teknik 12, 14 och 16. (Kanske Migi-furi-empi) 20 10-20
Heian Yondan Se förklaring för Heian Shodan Viktiga tekniker: Kosa dachi 27 13-25
Heian Godan Se förklaring för Heian Shodan Viktiga tekniker: Mizu-nagare kamae dvs teknik 3 o 6 23 12-19
Tekki Shodan Rida till häst. Väldigt gammal Shurite kata som hette Naihanchi. De fem viktiga tekniker i Tekki: Kiba Dachi, överkroppens vridning, huvudes vridning, armbågens position, helheten. 29 15-29
Tekki Nidan Se förklaring för Tekki Shodan 24 16-24
Tekki Sandan Se förklaring för Tekki Shodan 36 16-36
Bassai Dai Att storma en borg. Dai betyder stor. Gammalt namn ”Passai”, ”Patsai” eller ”Patasai” 42 19-42
Kanku Dai Att titta på himeln. Ursprungligen namngett efter Kung Siang Chun (Koshokun på japanska) Gammalt namn ”Kushanku” 65 15-65
Jitte Tio händer. Benämns även ”Jutte” 24 13-24
Hangetsu Halv måne. Gammalt namn ”Seishan” 41 11-40
Enpi Flygande svalan eller svalans flykt. Gammalt namn ”Wanshu” 37 15-36
Gankaku Trana på klippan/stenen. Gammalt namn ”Chinto” 42 28-42
Jion Tempel klocka 47 17-47

Dessa kata har integrerats senare i Shotokan systemet.

Kata Förklaring Steg Kiai
Bassai Sho Lilla Bassai. Sho = liten. Katan är skapad av Yatsutsune Itosu med Bassai Dai som förebild. 27 17-22
Kanku Sho Lilla Kanku. Sho = liten Katan är skapad av Yatsutsune Itosu med Kanku Dai som förebild. 48 6-48
Gojushiho Dai 54 steg. Dai = stor. 67 59-66
Gojushiho Sho 54 steg. Sho = liten. Gammalt namn ”Useshi” sedan byttes namnet av Funakoshi till ”Hotaku” 65 57-64
Chinte Ovanliga/främmande händer. Gammalt namn ”Shoin” 32 28-32
Sochin Orörlig/slagit rot. Gammalt namn ”Hakko”. Troligen skapad av Ankichi Arakaki, och anpassad av Yoshitaka Funakoshi 41 30-41
Nijushiho 24 steg. Gammalt namn ”Niseshi”. Troligen skapad av Ankichi Arakaki. 34 18-33
Unsu Händer ur molnen. Även denna kata kan spåras till Ankichi Arakaki 48 36-48
Jiin Tempel mark/helig mark. Gammalt namn ”Shokyo” 35 11-35
Meikyo Polerad/blank spegel. Gammalt namn ”Rohai” 33 32
Wankan Kungens krona. Gammalt namn ”Hito” eller ”Shiofu”. Kan spåras helt tillbaka till Sokun Matsumora