Halmstad Karate Academy är måna om allas rätt till sekretess och integritet och har sett till att dina uppgifter används enligt gällande lagstiftning (bl.a GDPR) och avtal.
Dina personuppgifter använder Halmstad Karate Academy enbart för att hantera ditt medlemskap på bästa sätt och kommer inte sprider dina personuppgifter vidare för reklam eller dylikt.
Bilder som vi publicerar på vår hemsida eller sociala medier kommer inte vara integritetskränkande men vi respektera allas önskan om att inte får vara med på bild.
Vill du inte vara med på bild – kontakta Göran Nilsson.

För ytterligare information om hur Halmstad Karate Academy hantera dina personuppgifter – kontakta Göran Nilsson på goran@everydaymagic.se.