Samtliga tävlande i Kata och Kumite fr.om fyllda 14 år som deltar på förbundstävling ska inneha tävlingslicens. Denna visas upp för domare inför varje match.

Ansök och läs mer om tävlinglicensen på följande länk.
http://www.swekarate.se/Tavling/tavlingslicens/

OBS! Tävlingslicens Gäller EJ BARN, endast kadetter, juniorer och seniorer.

Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga sanktionerade tävlingar vars regelverk är tillståndspliktiga enligt Kampsportsdelegationens beslut och Kampsportslagen (2006:1006). Kortet ska medtagas till varje tävling och visas upp/lämnas in för kontroll av domare. Kopior i någon form är ej giltiga.
Licens kan återkallas vid avstängning från tävling pga av skada och vid brott mot regler eller stadgar som föranleder förbud/olämplighet att delta på tävling.

Varför tävlingslicens?

Tävlingslicensen, som också utgör ett ID-kort, är en del i systemet och regelverket för säkerhet, rapportering och egenkontroll såsom det är förenat med villkor för Karateförbundets tillstånd hos kamsportsdelegationen att anordna tävlingar i enlighet med Kampsportslagen. Om en huvudskada t.ex sker på tävling av en viss grad så avgör läkaren om den tävlande kan/inte kan fortsätta tävla och huruvida licensen i det fall ska konfiskeras som en säkerhetsåtgärd för att förhindra fortsatt tävlande. Tävlingslicensen återfås sedan efter den karantänperiod som bestämts som en följd av skadan. Tävlingslicens kan också återkallas när avstängning sker mot bakgrund av regelverk och bestämmelser och utövaren inte har rätt att tävla. I kata används licensen för främst id-kontroll, dvs att rätt person står på mattan i rätt klass enligt anmälan, samt att den tävlande tillhör en förening ansluten till förbundet och därmed har rätt att tävla på av förbundet sanktionerade tävlingar.