Få idrotter ger en mer allsidig träning än Karate. Förutom att du lär dig självförsvar tränar du upp din smidighet, styrka, koordination, snabbhet och balans.

Dessutom tränar du vänster och höger sida lika mycket. Detta gör att din koncentration och ditt kroppsmedvetande ökar som i sin tur leder till ett flertal stresshämmande faktorer. Förutom en väl allsidig uppvärmning består karateträningen av tre komponenter: Kihon, Kata och Kumite. Var och en spelar en avgörande roll för att utveckla maximal färdighet.

Kihonträning (Grundträning-Här övar vi Karate)

Består av slag, sparkar , blockeringar. Dessa tekniker tränas från första dagen och därefter alltid, för att hela tiden sträva efter att uppnå maximal effekt i respektive teknik måste tekniken kontinuerligt tränas. Förutom händer och fötter används på avancerad nivå även knä, armbågar samt andra delar av kroppen.

Kata (Form-Här utövar vi Karate)

Serie av ett bestämt antal förutbestämda rörelser som simulerar försvar mot attacker från en eller flera motståndare. I dessa serier kombineras grundteknikerna i en serie av förutbestämda tekniker. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker och kroppsförflyttning åt olika håll.

Kumite (Fighting/Sparring-Här praktiserar vi Karate)

Kontrollerad sparring med motståndare. Teknikerna är kontrollerade men lätt kontakt mot kroppen är tillåten. Vid avancerad sparring för brun- och svartbälten tillåts även lätt kontakt mot ansiktet samt hård men välkontrollerad kontakt mot kroppen, så kallad ”skin touch”.

Det finns fyra huvudgrupper kumite:
Femstegs Gohon Kumite eller trestegs Sanbon Kumite sparring – oftast för nybörjare
Ippon Kumite – Enstegs kumite med förutbestämda grundtekniker
Jiyu Ippon Kumite – En kombination av Ippon kumite och Fri fighting
Jiyu Kumite – Fri fighting med väl kontrollerade tekniker