Styrelse 2020/2021

Ordförande:Vakant
Vice ordförande:Daniel Aronsson (1 år kvar)
Sekreterare:Vakant
Kassör:Göran Nilsson (1 år kvar)
Ledamot:Stevica Lovric (2 år)
Ledamot:Bo Johansson (1 år kvar)
Ledamot:Vakant
Suppleanter:Malin Mujunen (1 år)
Dan Hall (1 år)
Övriga funktioner:
Revisorer:Peter Blicher (1 år) och Helena Ljung (1 år kvar år)
Valberedning:Tom Otterdal (1 år kvar) och Jan Schüler (1 år)
Chefsinstruktör:Göran Nilsson
Materialförvaltare:Tony
IT/Hemsida/Sociala medier:Bo Johansson
Tävlingsansvarig:Bo Johansson
Trivselansvarig:Vakant
IdrottOnline/Marknadsansvarig:Göran Nilsson