Styrelse 2022/2022

Tf Ordförande:Bengt-Lennart Bülowordforande@halmstadkarateacademy.se
Sekreterare:Tom Otterdahl
Kassör:Helena Ljungkassor@halmstadkarateacademy.se
Ledamot:Stevica Lovric
Ledamot:Tom Otterdahl
Ledamot:Sofia Höglind
Ledamot:Dan Hall
Ledamot:Göran Nilsson
Ledamot:Fredrik Bergvall
Adjungerad ledamotAnders Thorén
Suppleant:Håkan Sjödin
Suppleant:Elin Rosén
Övriga funktioner:
Revisorer:Kristina Broddeck
Revisor Suppleant:Ragnar Nilsson
Valberedning:Jan Schüler, Anders Thorén
Chefsinstruktör:Göran Nilssongoran@halmstadkarateacademy.se
Materialförvaltare:Christian Hermansson
IT/Hemsida/Sociala medier:Bo Johanssoninfo@halmstadkarateacademy.se
Tävlingsansvarig:Stevica Lovric
Trivselansvarig:Christian Broddeck
Trivselansvarig:Jacob Clausen
IdrottOnline/Marknadsansvarig:Göran Nilsson