Styrelse 2020/2021

Ordförande:Ragnar Nilsson
Vice ordförande:Daniel Aronsson (1 år kvar)
Sekreterare:Göran Nilsson
Kassör:Helena Ljung
Ledamot:Stevica Lovric
Ledamot:Bo Johansson
Ledamot:Tom Otterdahl
Ledamot:Frank Zoerner
Ledamot:Dan Hall
Adjungerad ledamotAnders Thorén
Suppleanter:Malin Mujunen
Håkan Sjödin
Övriga funktioner:
Revisorer:Peter Blicher och Helena Ljung
Valberedning:Jan Schüler (1 år)
Chefsinstruktör:Göran Nilsson
Materialförvaltare:Christian Hermansson
IT/Hemsida/Sociala medier:Bo Johansson
Tävlingsansvarig:Bo Johansson
Trivselansvarig:Vakant
IdrottOnline/Marknadsansvarig:Göran Nilsson