Styrelse 2021/2022

Tf Ordförande:Frank Zoerner
Tf Vice ordförande:Tom Otterdahl
Sekreterare:Tom Otterdahl
Kassör:Helena Ljung
Ledamot:Stevica Lovric
Ledamot:Tom Otterdahl
Ledamot:Sofia Höglind
Ledamot:Dan Hall
Adjungerad ledamotAnders Thorén
Adjungerad ledamotBengt-Lennart Bülow
Suppleanter:Håkan Sjödin
Övriga funktioner:
Revisorer:Peter Blicher
Valberedning:Jan Schüler, Anders Thorén
Chefsinstruktör:Göran Nilsson
Materialförvaltare:Christian Hermansson
IT/Hemsida/Sociala medier:Bo Johansson
Tävlingsansvarig:Stevica Lovric
Trivselansvarig:Marie Nilvé
IdrottOnline/Marknadsansvarig:Göran Nilsson