Styrelse 2019/2020

Ordförande:Mats Örjes (1 år)
Vice ordförande:Daniel Aronsson (2 år)
Sekreterare:Sofia Höglund (1 år)
Kassör:Göran Nilsson (2 år)
Ledamot:Jonas Elofsson (1 år)
Ledamot:Bo Johansson (2 år)
Ledamot:Linn Elofsson (2 år)
Suppleanter:Malin Mujunen (2 år)
Dan Hall (1 år)
Övriga funktioner:
Revisorer:Peter Blicher (1 år) och Helena Ljung (2 år)
Valberedning:Tom Otterdal (2 år) och Jan Schüler (1 år)
Chefsinstruktör:Göran Nilsson
Materialförvaltare:Tony
IT/Hemsida/Sociala medier:Bo Johansson
Tävlingsansvarig:Bo Johansson
Trivselansvarig:Jonas Elofsson
IdrottOnline/Marknadsansvarig:Göran Nilsson