Till alla karatekas i Halmstad Karate Academy.

Vill informera er alla om att vårt årsmöte i föreningen äger rum i år onsdag 2021-04-07.

Plats:
digitalt möte via Zoom pga pandemin
Tid: 19.00
Anmälan: Vi önskar att ni föranmäler er närvaro vid årsmötet via formuläret nedan. Senast 2021-04-05.
Inloggningsuppgifter kommer skickas ut till er som föranmält er 20210406 till den mailadress ni angett i er anmälan. Har ni inte Zoom idag kan in registrera er kostnadsfritt via https://zoom.us/
Motioner/Förslag: Motion/förslag måste vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Motion / Förslag ska skickas till info@halmstadkarateacademy.se eller lämnas till någon styrelsemedlem
Rösträtt: Alla medlemmar har rätt att närvara under förutsättning medlemsavgiften är erlagd för 2021. Rösträtt har dock bara medlemmar över 18 år. Du som förälder till barn som är medlem får självklart medverka på mötet, tillsammans eller utan ditt barn närvarande.
 
Det kommer att vara sedvanliga förhandlingar, m m.
Verksamhets-och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplanmed budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet i köket i samlingslokalen.
 
Dagordning Årsmöte 2021, onsdagen den 7 april.
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Vald av 2 justeringsmän
 5. Val av 2 rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Godkännande att årsmötet är behörigt utlyst
 8. Verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning, förvaltningsberättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Budget 2021
 11. Föredragning, godkännande av reviderade stadgar
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Val av ordförande, 1 år
 15. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 16. Val av ledamöter i styrelsen, 1 år
 17. Val av ledamöter i styrelsen, 2 år
 18. Val av styrelsesuppleanter, 1 år
 19. Val av revisorer, 1 år
 20. Val av chefsinstruktör, 1 år
 21. Val av kommunikationsansvarig, 1 år
 22. Val av materialansvarig, 1 år
 23. Val av arrangemangsansvarig, 1 år
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande
Jag skulle uppskatta mycket å mina egna o styrelsens vägnar om ni alla ville medverka och vara en del av detta digitala årsmöte.

Ragnar Nilsson
Ordförande
 

Anmälan Årsmöte

Kallelse Årsmöte 2021 onsdagen den 7 april kl. 19.00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.