Hej,

Det här året har sannerligen inte varit som andra år vilket även innebär att vi behöver anpassa vår gradering. Tidigare år har vi haft ett specifikt datum och med möjlighet till eftergradering. Något som varit väldigt uppskattat och med mycket folk i Dojon. Av naturliga skäl går det inte i år men vi ska ändå erbjuda er alla att få möjlighet till gradering.
Vi kommer erbjuda löpande gradering under december, januari och februari månader och där vi kommer slå ihop grupper. Mer information om förfarandet kommer komma efter hand.

OBS!
Alla avgifter måste vara reglerade och inbetalda, årsavgiften, träningsavgiften för ht20, graderingsavgiften.
Betala via Swish: 1230753814 eller Bankgiro 157-1090 (SEB)

Avgifter (inkl. bälte)

Barn 4-13 år 200 kr
Juniorer, kadetter och vuxna fr o m 13 år 250 kr t o m 4 kyu sista 2:a blåa bältet.
3 kyu första bruna 300 kr,
2 kyu andra bruna 400 kr
1 kyu tredje bruna 500 kr.

Har ni några frågor, slå mig en signal på 0735-133111. Osu! //Göran

Men vi vill till en början att ni fyller i nedanstående formulär så återkommer vi med mer information.